1. Lot tối thiểu và các bước

Trong cổng giao dịch bằng 0.0001 đối với tài khoản Cent nhưng vì không có hỗ trợ gốc đối với tài khoản Cent trên nền tảng MT4, bạn phải chọn 0,01. Số lot tối thiểu cho tài khoản Classic là 0,01 USD và bước tối thiểu là 0,01.

2. Contract tiêu chuẩn

Trong thị trường ngoại hối là 100 000 đơn vị tiền tệ. Đòn bẩy thường được dùng là từ 1 đến 100. Để có thể đạt được mức vốn yêu cầu tối thiểu, bạn có thể chọn đòn bẩy 1:500 khi đăng ký tài khoản. Giá trị của đòn bẩy này có nghĩa vốn yêu cầu tối thiểu 2$ cent cho tài khoản Cent và 2$ cho tài khoản Classic.

Vui lòng lưu ý

Tất cả các giá trị trong tài khoản Cent đều nhỏ hơn 100 lần. 1 USD cent = 0.01 USD.

3. Đòn bẩy

Đòn bẩy phụ thuộc vào vốn khả dụng trên tài khoản giao dịch của bạn:
Từ $0 đến $1 000 1:4000
Từ $1 000 đến $5 000 1:2000
Từ $5 000 đến $10 000 1:1000
Từ $10 000 đến $100 000 1:500
Từ $100 000 đến $250 000 1:200
Từ $250 000 trở lên 1:100

Trade4you có quyền giảm đòn bẩy đến mức 1:25.

Việc giảm đòn bẩy do vốn chủ sở hữu tăng lên sẽ được thực hiện tự động. Nếu khách hàng yêu cầu tăng đòn bẩy sau khi vốn chủ sở hữu giảm sau đó, họ sẽ cần tự điều chỉnh hoặc liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

4. Vốn ký quỹ

Là điều mà các quỹ tự do có sẵn trên sự cân bằng để mở lệnh mới và hỗ trợ lệnh trong suốt quá trình giao dịch.

Nếu Việc Khóa Bảo Vệ được kích hoạt bởi Việc Dừng lỗ hoặc Chốt Lời, thì việc đóng lệnh này cũng sẽ bị từ chối và Việc Dừng lỗ hoặc Chốt lời sẽ được trở về số 0.

Không được phép

1. đóng các lệnh sẽ làm tăng vị thế ròng hoặc tỷ suất lợi nhuận ròng trong vòng một (1) giờ trước giờ nghỉ của công cụ và trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu. Trong thời gian này, các vị thế mới có thể được mở với đòn bẩy giảm – 1:100 đối với Forex và 1:40 đối với hàng hóa (thay đổi đòn bẩy có thể được áp dụng theo quyết định riêng của Forex4you bất kỳ lúc nào trong vòng một (1) giờ trước giờ nghỉ của công cụ từ thứ Hai – thứ Năm và trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu và có thể thấp hơn hoặc cao hơn mức nêu trên).

2. đóng các lệnh sẽ làm tăng vị thế ròng hoặc tỷ suất lợi nhuận ròng của tài khoản trong vòng ba mươi (30) phút trước khi công bố tin tức quan trọng (được đánh dấu là “Trung bình” hoặc “Cao” trong lịch kinh tế của chúng tôi) và/hoặc trong vòng ba mươi (30) phút sau khi công bố tin tức quan trọng (được đánh dấu là “Trung bình” hoặc “Cao” trong lịch kinh tế của chúng tôi), tin tức này dự kiến sẽ làm tăng sự biến động của thị trường. Trong thời gian này, các vị thế mới có thể được mở với đòn bẩy giảm – 1:100 đối với Forex và 1:40 đối với hàng hóa (sự thay đổi đòn bẩy có thể được áp dụng theo quyết định riêng của Forex4you bất kỳ lúc nào trong vòng ba mươi (30) phút trước hoặc sau khi công bố tin tức quan trọng và có thể thấp hơn hoặc cao hơn mức nêu trên).

Xin lưu ý rằng đối với một số tài khoản, giá trị ký quỹ sẽ được tính toán lại theo đòn bẩy của tài khoản khi thị trường mở cửa vào thứ Hai.

5. Khoá (hedged) vốn ký quỹ

là mức ký quỹ để duy trì các vị trí đối xung (bị khóa) trên cùng một công cụ. Ký quỹ để duy trì các vị thế bị khóa có khối lượng tương đương sẽ bằng không. Tuy nhiên, nên có đủ tiền trong tài khoản giao dịch để mức ký quỹ ban đầu vào thời điểm mở lệnh khóa và chỉ sau khi lệnh khóa được mở thì tổng số tiền ký quỹ sẽ bằng 0.

6. Khoá bảo vệ

Là một chức năng sẽ từ chối việc đóng vị thế bị khóa trong trường hợp việc đóng lệnh dẫn đến mức ký quỹ giảm xuống dưới 100%. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ nhận được thông báo “Không đủ ký quỹ”. Sau đó, các lệnh giao dịch như vậy có thể được đóng bằng các chức năng “Close by” hoặc “Multiply close by”. Nếu Khoá Bảo Vệ được kích hoạt bởi Stop Loss hoặc Take Profit, thì việc đóng lệnh này cũng sẽ bị từ chối và Stop Loss hoặc Take Profit sẽ được đặt lại thành 0. Điều kiện để áp dụng cho các tài khoản giao dịch các thực hiện trên chính MarketPlace của chúng tôi.

7. Mức cháy tài khoản

Khi vốn ký quỹ chạm tới mức mà các hoạt động giao dịch sẽ dễ dàng bị dừng lại do rủi ro cao của việc âm vốn. Khi đó, các lệnh này sẽ được đóng theo cách “ép buộc” đến khi vốn kỹ quỹ tăng lên lại. Xin lưu ý rằng, chúng tôi sử dụng “Mức cháy tài khoản” để giảm thiểu rủi ro về nguy cơ âm vốn của bạn. Vui lòng lưu ý Mức cháy tài khoản không nên được xem là một chiến lược quản lý rủi ro của bạn – Những lệnh Stop Loss nên được dùng trong trường hợp này Xin lưu ý, những lệnh trong trạng thái chờ sẽ bị huỷ sau khi tài khoản chạm mức Cháy/ , nếu tài khoản được giao dịch trên MarketPlace Thông tin về mức yêu cầu ký quỹ thêm và mức cháy tài khoản có thể được tìm thấy trong phần chi tiết tài khoản

8. Mức yêu cầu ký quỹ thêm

Đây là mức yêu cầu ký quỹ thêm cần thiết cho các hoạt động trên thị trường Ngoại Hối, là tỷ số của tổng số dư và lợi nhuận trừ đi thất thoát. Mức này có thể được coi là “biên giới cảnh báo” – vào cuối tuần và ngày lễ, nó tăng lên 100% đối với các tài khoản có đòn bẩy 1: 100 và 500% đối với các tài khoản có đòn bẩy cao hơn. Nhà môi giới có quyền cấm mở/ đóng các lệnh giao dịch về Ngoại hối và hạ vốn ký quỹ xuống mức “báo động” trong một hoặc hai giờ trước khi đóng cửa thị trường, các trường hợp hedging cũng sẽ như vậy.

9. Gap level

Là yêu cầu cần thiết kích hoạt chế độ Gap. Nếu khoảng cách giá bằng hoặc lớn hơn 1 spread cho một công cụ nhất định, khi đó chế độ Gap. Nó được sử dụng để thực thi lệnh tự động bởi Dealer (cả Stop Loss & Take Profit đều được thực hiện ở mức giá ở gap). Kích hoạt tiến hành đánh dấu lần thứ hai sau khi chế độ gap được tắt. Vui lòng lưu ý Chế độ Gap không áp dụng cho các tài khoản giao dịch, tại đó lệnh được thực hiện trên MarketPlace của chúng tôi. Do đó các lệnh dạng chờ sẽ được thực hiện, bao gồm cả Take Profit và Stop Loss, theo giá thị trường, do đó, sự trượt giá có thể là 1 pip. Các lệnh dạng Market và lệnh dạng chờ bao gồm cả Stop Loss và Take Profit, có thể không được thực hiện nếu giá chưa được xác nhận bởi nhà cung cấp thanh khoản.

10. Closed/Gap

Nếu lệnh dạng chờ được đặt với điều kiện Take Profit và/ hoặc Stop Loss và giá thị trường có thể nhảy hơn giá mong muốn và lúc đó giá được đặt trong điều kiện Take Profit/ Stop Loss sẽ nằm trong mức Gap, lệnh này sẽ được mở trong giá Gap và sau đó sẽ bị đóng bởi giá thị trường với ghi chú [closed/gap]. Kết quả cuối cùng của lệnh này sẽ bị âm với một spread

11. Cổ tức

Nếu vào đầu phiên giao dịch, khách hàng có một lệnh mở vào Ngày không hưởng quyền nhận cổ tức, một thao tác điều chỉnh tự động sẽ được áp dụng vào số tiền thực của lệnh. Ghi có cho các lệnh Mua và Ghi nợ cho các lệnh Bán. Giá trị điều chỉnh cho lệnh Mua = số tiền cổ tức (Số tiền) * số cổ phần * 80%. Giá trị điều chỉnh cho lệnh Bán = số tiền cổ tức (Số tiền) * số cổ phần * 100% 1. Việc điều chỉnh sẽ không áp dụng cho các lệnh được mở sau khi bắt đầu phiên giao dịch. Các vị thế sẽ tự động được đóng nếu số tiền điều chỉnh ghi nợ lớn hơn số dư trên tài khoản.

1 Tất cả các giá trị điều chỉnh cổ tức có thể thay đổi và được phát hành theo quyết định riêng của E-Global Trade & Finance Group, Inc.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Đã điều hướng đặt chân vào thị trường: Hãy đăng ký hôm nay và điều hướng trong thế giới giao dịch một cách tự tin!

Bắt đầu giao dịch ngay